• We richten ons tot gezinnen met grote kans op isolement of uitputting Zij dragen de zorg voor een kind of jongere met een ernstige medische aandoening. We hanteren dezelfde criteria als het RIZIV en beperken ons tot  hun classificatie in 5 groepen.
  • Korte termijn: Focus op informele zorg en een oppasdienst met de nodige kennis en kunde (respijtzorg). Met deze zorg willen we de fysieke, mentale, spirituele en sociale pijn en stress verlichten. We proberen de gezinnen ruimte en veerkracht te geven zodat ze terug actief aan de maatschappij kunnen deelnemen.
  • We werken noodgestuurd waardoor ons aanbod gedifferentieerd, flexibel en gericht is op de actuele noden die samen met het gezin in kaart worden gebracht. We werken altijd vanuit respect voor de eigenheid van het gezin en nemen verantwoordelijkheid waar nodig maar nemen niet ongewenst de regie over.
  • We staan open voor opportuniteiten en zijn creatief in het zoeken naar middelen en externe partners om oplossingen voor zorgvragen te zoeken. 
  • Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in de ondersteuning van het gezin en we promoten dan ook vrijwilligerswerk en de vorming van vrijwilligers. 
  • De vzw ondersteunt ook een onderzoekscultuur en werkt mee aan innovatie en onderzoek in functie van de organisatie van onze dienstverlening. 
  • Wij beogen ook om een sensibiliserende rol op te nemen inzake respijtzorg en op lange termijn tevens een adviserende rol.
  • Tenslotte stellen we onze werking systematisch in vraag en verbeteren die waar nodig. Op die manier waarborgen we niet alleen een hoge kwaliteit van zorg maar ook van de organisatie op zich.