OPPASDIENST

Dag en nacht voor een zwaar ziek kind zorgen, al dan niet in sociale isolatie, het begint na een tijd te wegen voor ouders. Het is erg moeilijk om als koppel een etentje of filmbezoek te plannen, met de andere kinderen een uitstapje te doen of een afspraak te maken bij de tandarts of de mutualiteit.
Casa Magnolia biedt samen met bestaande organisaties een oppasdienst aan om tijdelijk de zorg over te laten nemen door verpleegkundigen.