De vereniging heeft als algemene doelstelling de levenskwaliteit van gezinnen (en hun naaste omgeving) met kinderen en jongeren met zware zorgnoden te verbeteren door het verlenen van respijtzorg die nood gestuurd georganiseerd wordt.