DOELGROEP
  • kinderen met ziekten die kunnen leiden tot een vroegtijdig overlijden als de behandeling mislukt;
  • kinderen met ziekten die onvermijdelijk tot een vroegtijdig overlijden leiden;
  • kinderen met ziekten die evolueren, soms over lange periodes, zonder kans op genezing; 
  • kinderen met ziekten die de patiënt nog kwetsbaarder maken door de risico’s op ernstige complicaties te doen toenemen. 
  • pasgeborenen van wie de levensverwachting ernstig bedreigd is